Telekom Austria eyes 800 million euro hybrid bond: magazine