Ericsson to take $1.2 billion charge on ST-Ericsson stake